Ayşe Hanım Apartmanı - Ali Özkan Grup

Ayşe Hanım Apartmanı

Ayşe Hanım Apartmanı
Proje 7 ( 25.03.2011 )

Adana ili Çukurova ilçesi Toros Mah. 6379 ada 1. parselde bulunan projemiz bodrum+zemin+10 normal katlı toplam 12 bağımsız bölümden oluşan projemiz 31.07.2013 tarihinde yapı kullanım izin belgesi alınarak teslim edilmiştir.


Ali Özkan Grup
Ali Özkan Grup